GİZLİLİK VE GÜVENLİK
Üyelerimizin-Müşterilerimizin www.dalfredo.com'a vermiş olduğu
bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda aşağıda cari
kuralları belirtilen Gizlilik Politikası benimsenmiştir.
* Sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli ön-
lemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre www.dalfredo.com ve/veya
ilgili Kart Kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır.
Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak il-
gili Banka ve benzeri Kart Kuruluşları‘nca online olarak aranızda ger-
çekleştirilmektedir (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler www.dalfredo.com
tarafından KESİNLİKLE görülmez ve kaydedilmez).
* Müşterilerimizin Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi
güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka
kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görün-
tülenemez.
* Müşterilerimize ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorum-
luluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca
alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri (telefon, ad-
res, e-mail vs) ve diğer kişisel bilgiler muhtelif ürün/hizmetlerin
www.dalfredo.com tarafından verilebilmesi/satımı, ürün/hizmet üc-
ret-masrafı tahsilatları ve çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, ileti-
şim, satış ve kartlandırma uygulamaları için süresiz olarak kayda
alınabilir, www.dalfredo.com nezdinde saklanabilir, işlenebilir, ge-
rekli görülen hal-yer ve zamanda paylaşılabilir ve kullanılabilir.
* Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm
kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve
kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek
veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi
kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri,
servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf,
maddi-manevi zarar ve kayıplardan www.dalfredo.com sorumlu de-
ğildir.
* Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi
ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda www.dalfredo.com ile an-
laşmasına göre üçüncü sahıslara ait olanlar hariç tüm fikri-sınai haklar
ve mülkiyet hakları www.dalfredo.com'a aittir.
* Sitemizden satın alınan ürünler için ödeme sadece kredi kartıyla ve
Sitemizde belirtilen diğer yöntemler ile yapılabilir.
* Sitemizden herhangi bir bildirim yapılmadığı takdirde sadece Türki-
ye Cumhuriyeti sınırları içerisine gönderim yapılmaktadır.
* www.dalfredo.com’un kullandığı ödeme yöntemleri altyapısında
kredi kartı bilgileriniz www.dalfredo.com tarafından KESİNLİKLE
kayıt altına alınmaz. En üst seviye güvenlik sertifikaları ile kişisel ve
kart bilgileriniz korunmaktadır. Bilgileriniz 128-bit SSL yazılım ile
şifrelenip transfer edilmektedir. Böylece üçüncü partiler tarafından
bilgilerinize asla ulaşılamamaktadır.
Ek bilgi almak istediğiniz konularda info@dalfredo.com eposta adre-
sinden bizlere ulaşabilirsiniz.